Vereniging Gemeentelijke Kermisbeheerders (VGK)

Een groot aantal ambtenaren belast met de organisatie van de kermis in hun gemeente zijn verenigd in de Vereniging van Gemeentelijke Kermisbeheerders, de VGK. Het doel van deze vereniging is om door collegiale uitwisseling van informatie de belangen van het kermiswezen te bevorderen.

Een andere doelstelling van de VGK is het beschermen en behouden van de kermis bij de gemeente en de ervaringen die binnen de vereniging zijn opgedaan verder over te brengen.

Daar waar nodig kan de VGK behulpzaam zijn bij het organiseren van een gemeentelijke kermis. Ook wil de vereniging wil graag een kweekvijver zijn voor alle ambtenaren die nog geen of weinig ervaring hebben in het organiseren van een kermis.

Organisatie
Doelstellingen en services vanuit de vereniging VGK.
Leden
Alle VGK leden in een handig overzicht.
Nieuws
Het laatste VGK nieuws.

Laatste nieuws

Nieuwe website VGK

Nieuwe website VGK

15-06-2021 Lees verder